Tìm Kiếm Tên Miền

Nhập tên miền để đăng ký hoặc chuyển
BẢO MẬT

Bảo mật và tăng tốc trang web của bạn

$

BẢO VỆ DDOS

 • Giảm bớt tất cả các mạng và lớp ứng dụng từ chối các cuộc tấn công dịch vụ

ĐẶT HÀNG

$

BẢO MẬT WEBSITE

 • Chống lại các mối đe doạ trực tuyến, đạt được sự tuân thủ và quản lý chính sách an ninh

ĐẶT HÀNG

$

NỘI DUNG TRÊN MẠNG LƯỚI

 • Hiệu suất Boots với
  bộ nhớ đệm
  CDN tính năng tối ưu hóa

ĐẶT HÀNG

$

CÂN BẰNG ĐƯỜNG TRUYỀN

 • Quản lý sức khỏe của máy chủ
  và phân bố tải trên
  nhiều trung tâm dữ liệu

ĐẶT HÀNG

EMAIL HOSTING

Chọn email để bắt đầu kinh doanh

$

EMAIL PRO1

 • 1$/Tháng
 • ————————————————-
 • Server: Chia Sẻ
 • Địa chỉ Email: 10
 • Dung lương: 1 Gbits
 • Tên miền: 5

ĐẶT HÀNG

$

EMAIL PRO3

 • 4.5/Tháng
 • ————————————————-
 • Server: Chia Sẻ
 • Địa chỉ Email: 90
 • Dung lương: 10 Gbits
 • Tên miền: 35

ĐẶT HÀNG

VPS Plans

Chọn VPS tốt để bắt đầu kinh doanh

 • vCPUS
 • RAM
 • Không gian lưu trữ
 • Băng thông hàng tháng
 • Websites có thể chạy
 • Hộp thư có thể chạy
 • Bổ sung thêm 2$/10Gb
 • Đã chia sẻ 128bit SSL
 • Bẳng điều khiển
 • 24/7 Support

Free VPS

 • 1
 • 512Mb
 • 5GB
 • Unlimited
 • 5
 • 50
 • 1

Đăng Nhập

15$ VPS

 • 4
 • 2 GB
 • 20 GB
 • Unlimited
 • 100
 • 200
 • 1

Đăng Nhập

Plans & Pricing

Select plans and pricing suits your needs

$1.5

MKN_WEB01

Hợp Đồng Một Năm

 • 1 SSL Chứng Chỉ
 • 1 Website
 • 1 Tên Miền
 • 450Mb Không Gian Lưu Trữ
 • 50GB Băng Thông Hàng Tháng
 • Bảng Điều Khiển
 • Hỗ trợ 24/7

Đặt Hàng

$2.5

MKN_WEB02

Hợp Đồng Một Năm

 • 2 SSL Chứng Chỉ
 • 2 Website
 • 2 Tên Miền
 • 1024Mb Không Gian Lưu Trữ
 • 100GB Băng Thông Hàng Tháng
 • Bảng Điều Khiển
 • Hỗ trợ 24/7

Đặt Hàng

$4.5

MKN_WEB04

Hợp Đồng Một Năm

 • 4 SSL Chứng Chỉ
 • 4 Website
 • 4 Tên Miền
 • 2048Mb Không Gian Lưu Trữ
 • 200GB Băng Thông Hàng Tháng
 • Bảng Điều Khiển
 • Hỗ trợ 24/7

Đặt Hàng